Nordmøre Fiskebåt AS skal framstå som en aktør som vil styrke marin sektor i vår region, fra Aure kommune i nord til Fræna kommune i sør. Vi viser vilje og evne til samarbeid med næringslivet og det offentlige. Gjennom kompetanse og nettverk er vi en ressurs til beste for eiere og samfunnet rundt oss.

    Vi skal arbeide aktivt for å beholde og bygge opp en variert og fremtidsrettet fiskeflåte i vår region, og for å videreutvikle den marine sektoren på landsiden.

    Vi skal ha fokus på rekruttering av ungdom til fiskeriyrket, og på å beholde og skaffe nye kvoterettigheter til distriktet. Spesielt skal vi være en aktiv part for at unge fiskere kan skaffe seg båt og rekruteringskvoter.

    Nordmøre Fiskebåt AS skal satse på rekrutteringsprosjekter og være prosjektadministrasjon for aktiviteter som utvikler marin sektor.